live-chat-status
Positive SSL EV

Live Monitor-programvara

Live Monitor

Den nya Live Monitor-mjukvaran är en användarvänlig, realtidsövervakningsprogramvara som visar all datautgång från våra alla aktuella dataloggprodukter. De 3 huvuddelarna; den första visar som text och talar alla kanaler, den andra kan visualisera variabler med hjälp av anpassningsbara kontroller och den tredje en variabel manager.

Live Monitor-mjukvaran är idealisk för att kontrollera sensorns funktion samt andra datakanaler. Anslut bara till datasystemet och alla kanaler som matas ut kommer att visas i det första avsnittet. med värden, enheter och priser.

För tydligare visning av specifika värden kan kontroller ställas in för att grafiskt visa variabler. Programvaran består av flera typer av kontroller, såsom mätare, LED-skärmar, indikatorer och diagram som kan användas för att visualisera olika typer av data som kommer från hårdvaran. Varje kontroll kan anpassas av användaren för att få exakt det utseende de behöver.

Användargränssnittet har en hel del gemensamt med analysprogramvaran, till exempel är den variabla hanteringsfunktionaliteten mycket lika och du kan även dela samma variabla definitionfiler mellan de två programmen, så när du har alla dina sensordefinitioner i analysprogrammet , då kan du enkelt exportera dem till bildskärmsprogrammet.

All vår programvara finns tillgänglig som en enkel nedladdning som innehåller alla program och dokumentationen. Detta är tillgängligt för gratis nedladdning här.