POWER LOGGER - Förfölja reglerna för din tävlingsserie med Power Logger

DL1 Power Logger är en "black box" -inspelare för granskning av användningen i bilrace-serien; speciellt utformad för polisportserier baserat på deras kraft, eller kraft-till-vikt-förhållande. DL1 Power Logger registrerar GPS- och accelerometerdata som kombineras i analysprogramvaran för att producera exakta och repeterbara effektfigurer.

Obs : Den DL1 Power Logger är endast tillgänglig för seriens arrangörer och har en minsta beställningskvantitet.

Loggarna behöver bara ström från fordonet och att GPS-antennen ska monteras på utsidan av fordonet för att ge exakta strömtal och varvtidsdata. Denna information kan användas för att klassificera bilar inom en serie baserat på deras effekt och för att övervaka effekten för att markera eventuella brytningar av reglerna. Fordonsparametrar krävs för exakta effektberäkningar som kan bestämmas genom enkla test.