live-chat-status

Display Products

Race Technology Display-produkter

Våra skärmar kan användas oberoende av varandra eller är det perfekta komplementet till din datalogger:

  • Visa varvtider och sektortider, inklusive advenced information såsom live timeslip, prediktiva varvtider och deltajämförelser
  • Övervaka ECU-motorparametrar och ta emot varningar med anpassade larmförhållanden
  • Kontrollera din datalogger och lägg till varv / sektormarkörer
  • Byt ut alla dina instrument mot väglagliga DASH2

Observera att exakta funktioner och tillgängliga data beror på systemet.