RT LIVE

Vad ingår:

Kvantitet Beskrivning
1 RT LIVE
1 Väska
1 GPS-antenn, 3m
1 GSM-antenn, 3m
2 Monteringsfästen
1 Strömledning, 2m
1 Null modemledning
1 Snabbstartsguide