live-chat-status
Positive SSL EV

Kör processorns programvara

Extract, export och post process loggad. RUN fil data. Efterprocess utlöses testresultat från SPEEDBOX-produkter, vilket gör att flera test kan tillämpas på samma körning. Extrakt CAN, seriell och GPS data till .csv eller Matlab filformat.