Noggrannhets siffror för THERMO12

Samplingshastighet Variabel upp till 20Hz per kanal
Typ k-typ (jordad spets eller flytande)
Intern upplösning 2mK
Upplösning 24 bitar
Typisk noggrannhet vid 25 ° C omgivande 0,5 ° C *
Hårdvara filter RC Digital lågpass
Inmatningsområde -200 till +1350 ° C

* Observera att temperaturens noggrannhet är i stor utsträckning beroende av termoelementet.