Test procedur


Pass-by Noise testning

Ljudteknologin R51 / R51 ger resultat efter testproceduren R41 / R51 och ger noggranna och repeterbara resultat som ger ett slutligt pass / misslyckat resultat jämfört med gränserna för testförfarandet. Att passera provet krävs av fordonstillverkare för att få ECE-godkännandet för att tillåta laglig import, försäljning och användning av fordonet
 
R41 / R51-brusproceduren kräver både WOT-test och test med konstant hastighet. Det övergripande resultatet beräknas AUTOMATISKT med hjälp av resultat från båda provningarna och en partiell effektfaktor som beräknas utifrån fordonets prestanda.

Brett provtagning

När fordonets framsida når AA 'ska gasen vara helt inkopplad och hållas helt inkopplad tills fordonets baksida når BB'. Gasreglaget ska sedan returneras så snabbt som möjligt till viloläge. Ett typiskt test kräver att man slår PP-linjen vid 50KPH (+/- 1KPH). På grund av denna snäva tolerans är det ofta test och felprovning för att få rätt inmatningshastighet. Systemet erbjuder snabb återkoppling till föraren / ryttaren av testet på DASH4-displayen, vilket möjliggör snabb testning.

 

 

Resultat

Uppgifterna kombineras från systemet, fordonet, ljudmätarna och väderstationen i vår mjukvaru för prestandaövervakning och individuella testresultat registreras och visas. När alla test är färdiga kan testen exporteras till en levererad Excel-rapport som kombinerar alla tester i slutresultatet.