Pass-by Noise Test System

Vi erbjuder kompletta pass-by (drive-by) ljudprovningssystem lämpliga för både bilar och motorcyklar. Systemen är baserade kring ett kompakt, anpassat Peli-fodral som monteras på / i fordonet och en trackside-dator och ljudmätare. Med en trådlös datalänk mellan bilmonteringssatsen och banans PC. Alla data och resultat registreras på trackside-datorn i Performance Monitor-programvaran, och testresultat och data matas tillbaka till den bilmonterade displayen för omedelbar återkoppling.

 
Snabb och enkel installation för både bil och motorcykel som erbjuder RPM-data direkt från OBD-bilens bilar samt direkta CAN-ingångar och sensoringångar för motorcyklar. Basstationsinställningen är snabb och enkel med endast den optiska utlösaren och de ljudmätare som krävs. Genom att passera den optiska avtryckaren startar testet vid punkt AA, med systemet automatiskt mätande avståndet till PP och BB, med den aktuella hastigheten, RPM och ljudmätningar som sänds för att visas / spelas in på basstationen.
 
Klick här för produktdatablad