FRONTPANEL
Serie 1 Datautgång för visning eller PC, dataingång, ström in / ut
Serie 2 Dataingång för extra sensor, ström in / ut
KAN 1 2 parallella portar för CAN-mottagning eller -överföring, ström in / ut
CAN 2 2 parallella portar för CAN-mottagning eller -överföring, ström in / ut
USB Visa live data eller omkonfigurera från en dator
Ryggpanna
Auxingångar / utgångar Externa LED-anslutningar, 5v matningsutgång x2, extern logg start / stopp-knapp
Frekvensingångar 1-4 4 externa frekvensingångar, höga och låga RPM-ingångar
Analoga ingångar 1-12 12 analoga analoga ingångar, valfria 4 utgångsdrivrutiner
GPS Antennanslutning för GPS-mottagare
Kraft Ströminmatning