GPS2

Klicka här för att ladda ner ett PDF-produktinformationsblad

GPS2 är en GPS-mottagare med hög noggrannhet som kan användas antingen som en fristående GPS-mottagare för att ge CAN och RS232-utgång till andra system eller kan kombineras med en Race Technology SPEEDBOX eller CATS för att förbättra GPS-positionsnoggrannheten och signalstyrkan hos befintliga system.

Det finns två versioner tillgängliga, GPS2 erbjuder enkelfrekvens GPS och GLONASS med bättre robusthet till signalavbrott och dåliga GPS-förhållanden än ett GPS-bara system. GPS2 RTK använder dubbla frekvenser GPS och GLONASS samt RTK-korrigeringar antingen via 3G-telefonnätet eller via ett externt radiomodem från en lokal basstation för att ge positionsnoggrannheten ner till några cm. Det 3G-modem som krävs för att ta emot korrigeringar är inbyggt i GPS2 för en mycket enkel och kompakt installation med minsta konfiguration.

Användning av GPS2 RTK med SPEEDBOX-INS eller CATS ger all nytta av SPEEDBOX-INS beprövade hastighet och inställningsnoggrannhet, med tillägg av positionsnoggrannhet uppgraderad från 1m-nivå till 2-3cm-nivå. Detta ger många fler applikationer inom ramen för SPEEDBOX-INS / CATS-systemet, inklusive:

  • Drivrobotinmatning
  • Lane avvikelse testning
  • Målspårning
  • Utveckling av drivrutinshjälp och slutprovning
  • Driverless fordon forskning och utveckling

GPS2 använder samma staplingsdesign som DL2 och SPEEDBOX för snygg installation.